Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Kuchárek
Učebňa 923
I.GE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Knapová
Učebňa 932
I.NP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Francisciová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Mandáková
Učebňa 931
II.GE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matej Antálek
Učebňa 959
II.NP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Blažena Palúchová
Učebňa 958
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Perejdová
Učebňa 967
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Petkov
Učebňa 922
III.GE Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Ďurišová
Učebňa 934
III.NP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Zmeková
Učebňa 970
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Kubovicová
Učebňa 965
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Ferrari
Učebňa 933
IV.GE Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Dzurová
Učebňa 930
IV.NP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Hrabovský
Učebňa 966

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
    Športová 675, Stará Turá, 916 01
  • +421 776 3077

Fotogaléria